Algemene Voorwaarden voor Visgids Paul Plantinga van Fishingguide.nl

Door het boeken van een vistrip bij Fishingguide.nl gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen en vistrips georganiseerd door Paul Plantinga van Fishingguide.nl.

1.2. Door het boeken van een vistrip verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Boeken van een Vistrip

2.1. Een vistrip kan worden geboekt via de website Fishingguide.nl, per e-mail of telefonisch.

2.2. Een boeking is definitief zodra de klant een bevestiging heeft ontvangen en de aanbetaling is voldaan.

3. Betalen van een Vistrip

3.1. De klant dient een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de bevestiging.

3.2. Het resterende bedrag dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de vistrip te zijn voldaan.

3.3. Bij boekingen binnen 7 dagen voor aanvang van de vistrip dient het volledige bedrag direct te worden voldaan.

4. Annuleren van een Vistrip

4.1. Annuleringen dienen schriftelijk te worden doorgegeven via e-mail.

4.2. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de vistrip wordt de aanbetaling teruggestort, minus een administratiekost van 10% van het totaalbedrag.

4.3. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor aanvang van de vistrip wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

4.4. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de vistrip wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

4.5. Bij het eerder afbreken van een meerdaagse vistrip om welke reden dan ook wordt door Fishingguide Paul geen restitutie verleend van de reissom/het te betalen bedrag. Dit “risico” ligt volledig bij de deelnemende klant.

4.6. In geval van overmacht, zoals extreme weersomstandigheden en ziekte, behoudt Fishingguide.nl zich het recht voor om de vistrip te verzetten of te annuleren. In dat geval wordt een alternatieve datum voorgesteld of het volledige bedrag terugbetaald.

5. Gedrag en Veiligheid

5.1. De klant is verplicht zich te houden aan alle geldende regels en (lokale) wetten voor sportvissers.

5.2. De klant dient ten alle tijde de aanwijzingen en instructies van visgids Paul Plantinga op te volgen.

5.3. Indien de klant niet kan zwemmen en er vanuit een boot gevist wordt, dient de klant dit duidelijk bij de boeking aan te geven.

5.4. Kinderen onder 12 jaar moeten ook tenminste zwemdiploma A (en B) bezitten en dienen tevens als de anderen tot 18 jaar onder begeleiding van een volwassene deel te nemen aan de bootvisdag.

5.5. Het drinken van alcohol of gebruik van drugs tijdens de tocht is niet toegestaan.

6. Verantwoordelijkheid en Aansprakelijkheid

6.1. Deelname aan de vistrip is op eigen risico van de klant.

6.2. Fishingguide.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen van de klant.

6.3. Fishingguide.nl is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van visgids Paul Plantinga.

6.4. Schade, verlies aan eigendommen van Fishingguide Paul dient door de klant vergoed te worden, zoals hengelbreuk, kwijtraken kunstaas e.d.

7. Overige Bepalingen

7.1. Fishingguide.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt geacht de voorwaarden te accepteren zoals deze gelden op het moment van de boeking.

7.2. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

7.3. Geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens:

Fishingguide.nl

Dhr. Paul Plantinga

Postadres: F. Nightingalelaan 41, 2694 AH Westland

E-mail: info@fishingguide.nl

Mobiel: +31 (0)6-10374707

KvK nummer: 64765741

Translate »